Anlamları değiştirmeden sadece yapacaklarına odaklanmak bir süre sonra çaresizliğe sürükler. Anlam değişirse davranış değişir. Ya da davranışlar akıcılaşır. Her şey bizim ona ne anlam yüklediğimize bağlı olarak değişir. Ne yapıp ne yapmayacağızı olayı nasıl anlamlandırdığımız belirler. Ayrıca aşırı derecede kendini değiştirmeye odaklanmak çevrede olup bitene anlam vermemizi zorlaştırır.
Suçlu hissedenler böyle yaparlar. Yaşadıkları sıkıntılı olayları çok boyutlu ya da döngüsel değerlendirmek yerine ”benim yüzümden” ”bende ne hata var ?” diye düşenerek sorunun nerelerden kaynaklandığını göremez hatta karşıdaki insanın davranışlarına doğru anlamları vermeyi bir türlü başaramazlar.
Doğru düşünme her şeydir. Yanlış düşünceler yanlış yapmaları doğurur. Yanlış yapmalar yanlış bir kimlik oluşturur.
Doğru düşünerek doğru anlamlar üretmeniz için pratiğe ihtiyacınız var. Bir süre sonra gerçeğe yakın anlamlar ürettiğinizde kısmi ya da tam aydınlanma yaşayacaksınız.

Abdullah Canıtez

Positive SSL